Bima Dibuwang Menyang Endi?

Cerita kanggo mangsuli pitakonan nomor 13-15 Bima Bungkus Bima putrane dewi kunthi lan prabu pandu lair awujud bungkus kang ora bisa di suwek.Bima ditinggal ana ing alas mandalasara. Pat belas tahun bima glundhang glundhung ana ing ngalas,wit witan pada mati,telaga pd kering,kewan kewan pada mlayu2,jin jin pada keganggu lan ratune para jin batari durga nglapurake bima marang batara guru.Batara huru mrentah batari durga,gajah sena,gajah tunggangane indra lan naradha .batari durga ngagemi bima sak durunge gajah sena nyubles bungkuse karo gadinge kang terus dipidak2. Bima ora mati utawa ora cacat,lan terus nendang gajah sena.Bungkuse di mantrani dening begawan sapwani supados dadi putra kang gagah prakosa.nalika isih enom jenenge werkudara lan bratasena. 13.Bima dibuwang menyang endi?

 • kerajaan astina
 • alas roban
 • alas mandalasara
 • medangkamolan
 • 0
 • Jawaban: C. alas mandalasara

  Dilansir dari Encyclopedia Britannica, cerita kanggo mangsuli pitakonan nomor 13-15 bima bungkus bima putrane dewi kunthi lan prabu pandu lair awujud bungkus kang ora bisa di suwek.bima ditinggal ana ing alas mandalasara. pat belas tahun bima glundhang glundhung ana ing ngalas,wit witan pada mati,telaga pd kering,kewan kewan pada mlayu2,jin jin pada keganggu lan ratune para jin batari durga nglapurake bima marang batara guru.batara huru mrentah batari durga,gajah sena,gajah tunggangane indra lan naradha .batari durga ngagemi bima sak durunge gajah sena nyubles bungkuse karo gadinge kang terus dipidak2. bima ora mati utawa ora cacat,lan terus nendang gajah sena.bungkuse di mantrani dening begawan sapwani supados dadi putra kang gagah prakosa.nalika isih enom jenenge werkudara lan bratasena. 13.bima dibuwang menyang endi alas mandalasara.

  Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu bima putrane dewi kunthi lan prabu pandu lair awujud bungkus kang ora bisa di suwek.Bima ditinggal ana ing alas mandalasara.Patbelas taun bima glundhang glundhung ana ing ngalas,wit witan pada mati,telaga pd kering,kewan kewan pada mlayu2,jin jin pada keganggu lan ratune para jin batari durga nglapurake bima marang batara guru.Batara huru mrentah batari durga,gajah sena,gajah tunggangane indra lan naradha .batari durga ngagemi bima sak durunge gajah sena nyubles bungkus karo gadinge kang terus di idek2.Bima ora mati utawa ora cacat,lan terus nendang gajah sena.Bungkuse di mantrani dening begawan sapwani supados dadi putra kang gagah prakosa.nalika isih enom jenenge werkudara lan bratasena. 14.pirang taun bayi bungkus ngglethek ana ing tengah alas? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

  Originally posted 2022-02-13 06:06:58.

  Tinggalkan komentar